P Ë R K U J T IM

              Sot më 22 gusht 2013, u bënë një vit nga vdekja e më të dashurit tonë

                                      

                                             H A SH I M   S Y L A

                                                             1950-2012

Ditët kalojnë, e ne kurrsesi nuk po bindemi se nuk je me ne.

Ishe mbështetja, dashuria, energjia dhe gjithçka tjetër për ne.

Tek ti gjenim gjithmonë ngrohtësinë e njeriut të urtë, të mirë e të drejtë.

Të tillë do të mbajmë mend përgjithmonë, më i dashuri ynë.

         

                                                                               E përkujton familja Syla nga Smira

Leave A Reply