Radio-Kosova-logoFaqja e Smirës arkiva.fshatismire.com është prezantuar në rubrikën “Mikrofoni në mesin tuaj”, në Radio “Kosova”. Njëri nga krijuesit dhe mirëmbajtësit e faqes, Tefik Salihu, i intervistuar nga gazetari Agron Abazi, ka folur për rrugëtimin, funksionimin, qëllimet dhe synimet si dhe statistikat që ka arritur ky mjet komunikimi e informimi për dy vite e katër muaj të punës së saj. Dëgjoni intervistën e plotë.

Leave A Reply