Afrim_SalihuAfrim (Shefki) Salihu është zgjedhur kryetar i ri i Këshillit të fshatit Smirë, në zgjedhjet që u mbajtën sonte, duke marrë numrin më të madh të votave nga rreth 60 pjesëmarrës sa ishin në takim.

Anëtarë të Këshillit u zgjodhën: Imri Sahiti, Sami Haliti, Zijadin Ahmeti, Shaban Azemi, Izer Zuka, Miradije Halili.

Afrim Salihu u lind më 1 qershor të vitit 1969 në Smirë. Ka mbaruar Shkollën e Lartë të Gjuhës Angleze në Prizren. Para luftës së fundit për 5 vite  ka punuar si arsimtar i Gjuhës Angleze në Smirë. Pas luftës ka punuar si përkthyes në UNMIK, pastaj në Kompaninë amerikane KBR kontraktore e KFOR-it amerikan në Bonsteel dhe në EULEX. Prej shtatorit të këtij viti është arsimtar i Gjuhës Angleze në shkollën fillore në Smirë dhe është apsolvent në studimet për integrime evropiane në ISPE, në Prishtinë.

Ai prej vitesh njihet si aktivist i dalluar dhe pjesëmarrës i aksioneve vullnetare dhe i aktiviteteve të ndryshme që janë organizuar në fshat.

Në gjashtë vitet e fundit kryetar i Këshillit të fshatit Smirë ishte Bekim Azizi.

Leave A Reply