UEB_FAQJA_320x200Faqja e Smirës arkiva.fshatismire.com, po bëhet gjithnjë e më atraktive për lexuesit. Numri i vizitave po rritet vazhdimisht, kurse vetëm gjatë majit ka pasur 8192 vizita, nga 3698 vizitorë unikë. Në faqen e Smirës janë shfletuar gjithsej 30 002 faqe tjera, si lajme, njoftime, etj. Koha mesatare që një vizitorë ka kaluar në

faqe është 4 minuta e 11 sekonda.

 

Më së shumti faqja është vizituar në këto vende:

Kosovë 4181 vizita

Zvicër 1491

Gjermani 1099

Francë 496

Shqipëri 210

Maqedoni 144

Austri 130

SHBA 114

Itali 84

Suedi 47

Kjo konsideratë për punën tonë na inkurajon edhe për të vazhduar me më shumë përkushtim për të përcjellur tek ju, kudo që jeni, kënaqësinë dhe ndjenjat e jetës në atdhe, përmes informacioneve, materialeve dhe fotografive nga vendlindja jonë-SMIRA.

Ju falënderojmë për mbështetjen që po i jepni faqes së të gjithë smirasve: www. fshatismire.com!

Leave A Reply