Hapi i parë për të përjashtuar gjërat e padëshiruara nga jeta është kjo: Vendos çfarë do. /Ben Stein/

Leave A Reply