PARKU_I_BUKUR_320x200-Faqja e internetit arkiva.fshatismire.com, shpall konkurs për oborrin më të bukur në  Smirë.

Të interesuarit mund të paraqiten në webfaqe tek rubrika DERGO INFO, ose në tel: 044/323-258, deri më 31 maj 2012.

Sponsori, Barnatorja bujqësore “AGRO PHARMA” , me pronar Msc. Besim Sahitin, jep një shpërblim të vlefshëm dhe atraktiv për fituesin.

Kurse fotografia e oborrit më të mirë do të qëndrojë gjatë gjthë sezonit veror në ballinën  e webfaqes së Smirës. 

Leave A Reply