Një dorë lan tjetrën, të dyja bashkë lajnë fytyrën.

Leave A Reply