-Forumi për Iniciativa Qytetare-FIQ, ka zotuar 5000 euro për projekte në Smirë.

Mirëpo, për t`u realizuar ato duhen mjete financiare shtesë nga komuniteti i fshatit.

Sa më shumë mjete që mblidhen më shumë projekte do të realizohen.

Projektet që janë në propozim:

 

 

1Ndriçimi pubik                                                     4700 €               Vendosja e poçave në shtyllat ekzistuese të rrjetit elektrik

2Ministacione për autobus                                  2550 €              Vendosja e 3 stacioneve pritëse: 1 te Pompa “Darda Dea” dhe 2 te rruga e Drobeshit dhe përballë NPT “SMIRA”.

3Shtegu për nxënës në oborr të shkollës       3600 €             Ndërtimi i një shtegu, për nxënës, prej derës së hyrjes, mes dy fushave të sportit deri në hyrjen e shkollës me kubëza betoni.

4. Dollapët për libra nëpër klasa                          4080 €             Ndërrimi i dollapëve nëpër klasa për vendosjen e librave dhe gjërave tjera për nxënës.

5. Perdet në anën e përparme të shkollës          710 €           Vendosja e perdeve në dritare në anën e përparme të skollës për të penguar diellin dhe për të shmangur dekoncentrimin e nxënësve që vie ng oborri.

Kryesia e Smirasve në Zvicër për këtë qëllim deri tani ka mbledhur 640 Sfr. Kontributet mund të jepen në fondin e fshatit Smirë, nr: 17-02-0030239325.81 në Bankën NLB në Viti. Ose të lajmëroheni  te administratori i fshatit, Bekim Azizi. Fushata e mbledhjes së fondeve zgjat vetëm deri më 15 maj 2012. 

Leave A Reply