Miku, natën e parë është flori, natën e dytë bakër, naën e tretë teneqe.

Leave A Reply