Është e dyshimtë ndershmëria e atij që thotë se s’ka njeri të ndershëm në botë

Leave A Reply