Më mirë t`i trashëgosh fëmijës një art, se sa një mijë lira të arta.

Leave A Reply