Kërko shumë nga vetëvetja, prit pak prej të tjerëve. Kështu kursen zemërimin.    (Konfuzius)

Leave A Reply