Jeto sikur do të vdesësh nesër dhe mëso sikur do të jetosh gjithmonë.

Leave A Reply