Njoftohen qytetarët e Komunës së Vitisë se seanca e 12 e rregullt e Kuvendit  Komunal, do të mbahet të mërkurën, më  28.12 .2011,  nga ora 10:00.

Rendi i ditës:

1. Aprovimi i procesverbalit  nga seanca e  11 e Kuvendit të Komunës së Vitisë.

1. Propozim-vendimi për shfuqizimin e vendimit  01 nr.013/838 të datës 11.03.2008 për pezullimin e përkohshëm të regjistrimit në regjistrat kadastral të pronave të paluajtshme të fituara nga ish-ndërmarrjet shoqërore.

2. Propozim-vendimi për shfuqizimin e Rregullores për organizimin dhe funksionimin e administratës komunale 01.nr.013/4715 prej 10.10.2008.

3. Propozim vendimi për zyrtarizimin e Ansamblit të këngëve dhe valleve “Kemajl Azizi” si ansambël zyrtar i Komunës së Vitisë.

Seanca do të mbahet në Sallën e Kuvendit në Shtëpinë e Kulturës “Gursel e Bajram Sylejmani”në Viti  dhe është e hapur për të interesuarit.
 

Leave A Reply