Njoftohen qytetarët e Komunës së Vitisë se seanca e 10 e rregullt e kuvendit të Komunës së Vitisë, do të mbahet me 21.10 .2011 ( e premte) në ora 10:00.

Seanca do të mbahet në Sallën e Kuvendit në Shtëpinë e Kulturës “Gursel e Bajram Sylejmani”në Viti dhe është e hapur për të interesuarit.

Rendi i Ditës:
 1. Aprovimi i procesverbalit –IX- nga seanca e  Kuvendit të Komunës së Vitisë.

2. Pasqyrat financiare të buxhetit komunal për periudhën Janar-Qershor 2011.

 3. Informatë rreth fillimit të vitit shkollor 2011/2012.

 4. Propozim vendimi për rritjen  e buxhetit të arsimit nga të hyrat vetanake.

Leave A Reply