faqja_e_SmiresFaqja e Smirës arkiva.fshatismire.compo e arsyeton ekzistimin e saj. Ajo po vazhdon të mbajë interesimin e smirasve dhe të tjerëve, në nivel të kënaqshëm.  Statistikat e fundit tregojnë se gjatë muajit qershor 2011, faqja ka  pasur 3435 vizita.

 

Kurse në faqen e Smirës  janë  shfletuar gjithsej  18,184 faqe tjera, si lajme, lajme nga fshati, njoftime, diaspora, shkolla  etj. Sipas statistikave,  koha mesatare që një vizitor ka kalur  në faqe është 5 minuta e 18 sekonda.

Faqja  e internetit e fshatit Smirë gjatë këtij muaji është shikuar  në këto vende:

Kosovë                  1,637 vizita

Zvicër                        653 vizita

Gjermani                   501 vizita

Francë                       295 vizita

Albania                        69 vizita

SHBA                           50 vizita

Slloveni                         45 vizita

Austria                          45  vizita
 
Maqedoni                     39 vizita

Britani e Madhe           24 vizita

Prej hapjes, më 26 dhjetor 2010, faqja e Smirës ka pasur mbi 15 000 vizita.  Përveç kësaj deri tani rreth 100
bashkëvendas tanë na kanë shkruar në librin e mysafirëve dhe poaq kanë shkruar komente tek shkrimet e ndryshme, kurse rreth 480  persona e kanë pëlqyer faqen e Smirës në  Facebook.

Kjo konsideratë për punën tonë na inkurajon edhe  për të vazhduar me më shumë përkushtim për të përcjellur tek ju,
kudo që jeni, kënaqësinë dhe ndjenjat e jetës në atdhe,  përmes informacioneve, materialeve dhe fotografive nga
vendlindja jonë-SMIRA.

Ju falënderojmë për  mbështetjen që po i jepni faqes së të gjithë smirasve: ëëë. fshatismire.com!

Leave A Reply