Në  rubrikën Profil tek Dispora kemi menduar që të prezantojmë njerëz tanë nga Smira, djem e vajza të reja, por edhe të tjerë persona që janë të suksesshëm në ndonjë fushë të caktuar, sport, kulturë, mësim, apo veprimtari tjera, kudo që jetojnë nëpër botë.

Besojmë se shembuj të tillë ka mjat nëpër Evropë dhe gjetiu, por për të cilët nuk kemi dëgjuar. Prandaj, ju lusim që të na dërgoni materiale (shënime e informata) dhe fotografi të tyre, në adresën elektronike tefiksalihu@hotmail.com, në mënyrë që për rezultatet e njerëzve tanë të njoftohemi të gjithë.

Ju falënderojmë paraprakisht.

Leave A Reply